ENG  |  TR
Photo by Shaaz Jung

Evrensel Vizyon Yolculukları


Dünyanın dört bir yanındaki kadim bilgelik koruyucuları, doğa ve kozmos ile olan bağlantıları aracılığıyla kuantum alanına girmek için içsel yolculuk teknikleri keşfetmiş ve bu teknikleri yüz yıllarca geliştirmişlerdir. Şamanik yolculuk, kişinin zihnini geçmesini, bilinçaltı ve olağan dışı gerçekliklere açılmasını sağlayan aktif bir meditasyondur. Bu vizyon teknikleri bize olağan gerçekliğimizi iyileştirmemiz için pratik teknikler sunar. Yolculuklarda edindiğimiz bilgilerle netlik kazanabilir, yoğun hikayeleri ve programları serbest bırakabilir, şifa alabilir ve bilincimizi genişletebiliriz. Şamanizm bir çok kadim kültürün özündeki evrensel, manevi ve iyileştirici uygulamadır; bir din değil, bir yöntemdir. Saf hallerimizle, doğa, elementler ve kozmik hafızamızla bilinçli bağlanti kurmamizi sağlar.


Photo by Konsta Kpunkka

3 Şamanik Kozmoloji Dünyası

Dünyanın her yerinde, yolculuklarda ziyaret edilen dünyalar üç ana kategoride sınıflandırılır. Her birinin farklı atmosferi ve titreşimi vardır. Her biri farklı niyetlere uygundur.

Alt Dünya

İç dünyamıza derinden bağlı olan Dünya Anne'nin (Pacha Mama) içidir. Anima, Dünyanın ruhudur ve yaşam gücümüzü temsil eder. Burası hayvan arketip ruhlarımıza bağlandığımız yerdir. Alt Dünya, dünyanın kolektif rahmidir, ve dişil enerjilerle temsil edilir. Yeryüzünün içinde lava, yaşam gücü, tutku, yıkım/yaratma ve besleyici enerjiler vardır.

Orta Dünya

Genellikle 5 duyumuzla deneyimlediğimiz ve her gün meşgul olduğumuz gerçekliktir. Bu boyutta, sorunları çözmek için lineer bir düşünme ve olma yolundan hareket etmeye şartlandırılmışızdır. Bilincimizin, kültür, normlar ve hükümetler tarafından bilgilendirildiği yerdir. Algımızı genişletmek için eğitmezsek, bu boyut çok yoğunlaşabilir. Şamanlar, orta dünyayı hayal ederek var ettiğimize, ve diğer iki dünyanın gerçek olduğuna inanırlar.

Üst Dünya

Gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, takımyıldızları ve eterik alemi içeren, ve bir çok kattan oluşan üst dünya; eril enerjiler tarafından temsil edilen, fikirler, felsefe, mantık, olası zaman çizgileri ve eterik varlıklar dünyasıdır. Burada, bilge insanlar, atalar, ışık varlıklar, kutsal geometri, kaynak, ve daha birçok değişik formdaki ruh rehberlerimizle bağlantı kurarız. Koşullanmamızın ötesini ve olası yüksek zaman çizgilerini görmemizi sağlayan, yeni başlangıçların, saf potansiyelin, arınmış, iyileşmiş durumlarımızın alanıdır.


Şamanizm evreni üç seviyeye ayrılmış olsa da, bu üç dünya birbirleriyle bağlantılıdır. Enerji, iletişim ve bağlantı kurmak için üç dünyayı dolaşır. Ancak bugünkü işimizin çoğu, şamanların antik çağlardan beri yolculuk yaptığı, yukarı ve alt Dünyalardadır. Yukarı veya alt Dünyalara gittiginde kişi şefkat, güç ve bilgeliğin enerjilerine ulaşır.


Photo by @Humminglovebirds

Bir Seansta Neler Olur

Öncelikle güvenli ve kutsal bir alan açarız. Ardından, kişinin zihnini geçmesine, derin ve aktif bir meditasyona girmesine yardımcı olmak için, beyin dalgası aktivitesini Beta'dan (normal uyanıklık durumu), Alfa ve Teta durumlarına (uyanık ama rahatlamış bir zihin) değiştirmemizi sağlayan rehberlik ve ritim kullanırız. Bu bilinç durumlarını, hiçbir ilaç kullanmadan elde ederiz.

Bu bilinçaltı ve ötesi alanlarında, vizyonlar, mesajlar ve şifa enerjileri ile bağlantı kurmaya başlarız. Kişi; ruh rehberleri, ataları, arketipler, ve çok boyutlu benlikleri ile doğrudan bağlantısı aracılığıyla sorular sorar ve cevaplar alır. Mesajlar her kişiye farklı şekillerde gelir; görsel, ses, biliş, aktivasyon, inisiyasyon ve/veya bazen enerji şifası. Şamanik dil, sembolik ve şiirseldir, ayrıca basit ve doğrudandır.

Yolculuktan sonra kişi yeni bilgi ve enerjiyle olağan gerçekliğine döner. Ağır hikayeleri, programları bırakmasına veya değişiklik yapmasına yardımcı olabilecek rehberliği, günlük hayatına entegre ettikçe tam faydasını elde eder.

E-posta Listesine Kaydolun
Yaklaşan etkinlikler hakkında ayda bir bilgi alin
Gizliliğinize saygı duyuyorum

Teşekkürler

Network hatası. Mesaj gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya e-posta adresi ile ulaşın:
[email protected]